ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ที่ชนะการประมูลจัดจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 20 มี.ค. 63
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาประมูลการจัดจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 19 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมมาตรฐาน 08 ก.พ. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง/๒๗ จํานวน ๓ หลัง 30 ม.ค. 62

MENU
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน