เพลงมาร์ชโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

ห้วยกระเจาพิทยาคมสมสง่า
เป็นแหล่งศึกษาวิทยาการอันกว้างไกล
พระปรางค์เขารักษ์สัญลักษณ์เลิศล้ำงามวิไล
ชนใกล้ไกลเลื่องชื่อระบือนาม
ต้นมะม่วงเป็นต้นไม้ประจำถิ่น
เกาะม่วงแดนดินอันอุดมสมสมัย
การกีฬาเราเด่นเน้นคุณธรรมประจำใจ
ลูกห้วยกระเจาจดจำไว้ชั่วนิรันดร์
เมื่อยามเราพากเพียรตั้งใจเรียนวิชา
มุ่งข้างหน้าก้าวไปดั่งใจฝัน
ช่วยประสานสังคมเพื่อดำรงสัมพันธ์
เลือดเขียวแดงของเรานั้นไม่เสื่อมคลาย
ด้วยดวงใจเราตั้งมั่นจะสร้างชื่อ
ให้คนลือลูกห้วยกระเจาไม่น้อยหน้าใคร
ก้าวเดินไปด้วยความตั้งใจมั่นมุ่งหมาย
สำเร็จได้ด้วยพลังของเรา