ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ที่ชนะการประมูลจัดจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 329) 20 มี.ค. 63
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาประมูลการจัดจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 307) 19 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมมาตรฐาน (อ่าน 712) 08 ก.พ. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง/๒๗ จํานวน ๓ หลัง (อ่าน 721) 30 ม.ค. 62