กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกันต์ฐิดารีย์ เจริญชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวนิดา ปรัชญรัตน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุนทร รุ่งสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวรวงข้าว ประชุมชน
Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1