กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนิติ เดชากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายประภาส สุขสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายกฤติเดช นุชสำอางค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายณัฐพนธ์ นุชอนงค์
ครู Teach For Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3