กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายยศวัฒน์ ทับทิม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเอกนารี คุ้นเคย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายนพพล ใจดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายกฤติเดช นุชสำอางค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2